Stromorast

Líderská rangerská škola

Stromorast

Vitaj, pútnik.

Chceš vykročiť na cestu? Kúsok ďalej, na rázcestí, ťa čaká pár duší, ktoré by ťa rady sprevádzali. Tichom, s pokojom na dobrodružnej ceste tvojej. Kam? To je len na tebe, ale pre úvod si rezervuj pár víkendov. Ktoré? Tieto:

Zem | 18. – 20. jún 2021

Voda | 27. august – 1. september 2021

Oheň | 8. – 10. október 2021

Vzduch | 12. – 14. november 2021


Netreba nové reklamy. Tradícia žije:

127 duší už Stromorast pohltil. Pridáš sa?