Stromorast

Líderská rangerská škola

Stromorast

Vitaj, pútnik.

Chceš vykročiť na cestu? Kúsok ďalej, na rázcestí, ťa čaká pár duší, ktoré by ťa rady sprevádzali. Tichom, s pokojom na dobrodružnej ceste tvojej. Kam? To je len na tebe, ale pre úvod si rezervuj pár víkendov. Ktoré? Tieto:

Zem | 27. – 29. máj 2022

Voda | 24. jún – 26. jún 2022

Oheň | 26. – 31. august 2022

Vzduch | 7. – 9. október 2022


Netreba nové reklamy. Tradícia žije:

149 duší už Stromorast pohltil. Pridáš sa?