Stromorast

Líderská rangerská škola

Informácie

Milý pútnik,

hľa, tvoja cesta na ktorú sa vydáš. Uvedom si ale, že nie vždy bude rovná a jednoduchá. S pomocou sprievodcu sa však aj tvoje neisté kroky môžu zmeniť na chôdzu človeka, ktorý pozná ich smerovanie. Rozhodnutie je len na tebe. Vedz, že ak vykročíš na túto púť, ochotne ti podáme pomocnú ruku. A keď bude tvoja chôdza istá, necháme ťa ísť ďalej. Lebo vtedy sa naplní naše poslanie a ty sám sa staneš sprievodcom, ktorý môže podopierať ďalších na ich ceste.
Staň sa oporou pre ľudí okolo seba a vydaj sa na púť spolu s nami. Prihlás sa na Stromorast 2020!

Pár smerodajných informácií:

LRŠ Stromorast pozostáva zo štyroch víkendov, ktoré sa odohrajú v nasledujúcich termínoch:

1. víkend: Zem | 3. – 5. apríl 2020

2. víkend: Voda | 7. – 10. máj 2020

3. víkend: Oheň | 12. – 14. jún 2020

4. víkend: Vzduch | 18. – 20. september 2020

 

Cena kurzu je krásnych 50 €.

Podmienky pre prihlásenie na piaty ročník LRŠ Stromorast:

Ak si registrovaným členom Slovenského skautingu vo veku od 15 do 20 rokov vyplň prihlášku, ktorej súčasťou je aj odporúčanie tvojho skautského vodcu a tvoje krátke video.

Je potrebné mať splneného Nováčika, 2 skautské odborky a 1 skautskú výzvu a mať žložený skautský sľub. Výnimku z týchto podmienok môže vydať predseda RpV po dohode s vodcom vzdelávacieho tímu.

104 duší už Stromorast pohltil. Pridáš sa?